USPEŠNO si se pridružila

skupnosti srčnih Žensk.

Se slišiva že to nedeljo.

Rada te imam, Savina